nyárfutó

Podmienky pretekov

1.
- Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.
- Osoby do 15 rokov  môžu štartovať len písomným súhlasom rodiča. Tento súhlas musí rodič osobne podpísať pri registrácii.

2.
Každý účastník pretekov potvrdí svoj dobrý zdravotný stav podpisom registračného formulára, ktorý pripraví organizátor. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

3.
Počas pretekov je účastník povinný dodržiavať pokyny a nariadenia organizátora a rozhodcu, dodržiavať pravidlá fair play.
Všetci pretekári musia dodržať pravidlá cestnej premávky.


4.
Každý pretekár dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený, zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia. Účastník nemá právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.


5.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, pretekár dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom.
Pretekár vyhlasuje že uviedol svoje vlastné osobné údaje.


6.
Výmena štartovných čísiel je zakázané.

7.
Vyplnením a odoslaním online registračného formulára pretekár súhlasí s podmienkami pretekov, čo pred udelením štartovného čísla svojim podpisom na mieste preteku potvrdí.

8.
Preteky sa budú konať bez ohľadu na poveternostné podmienky.
Zmena programu vyhradená!

 
Organizačné pokyny:

 
- Registrácia účastníkov znamená prečítať si pravidlá pretekov, porozumieť im a súhlasiť s textom pravidiel preteku a ich podmienkami.

- Každý účastník dostane štartovné číslo, ktoré si vyzdvihne v deň štartu pretekov.


Preteku sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré na mieste uhradia štartové. – Štartovať môžu pretekári, ktoré na mieste uhradia štartové.


Štartovné:
1-3. kat.:  ZADARMO
4-6. kat.:  2 €, na mieste

nad 60 rokov bezštartovného


Registrácia do jednotlivých kategórií  bude možná 1 hod. pred štartom.

Trať:
Bežecký okruh bude označený farebnými šípkami na ceste.

-    Pri uzáverách budú stáť dobrovoľníci v reflexných vestách, ktorí budú poučení o organizácii dopravy a budú usmerňovať vodičov.

V priestore štartu a cieľa  bude k dispozícii zdravotná služba.

Bufet, mobilné WC, pitná voda a umývadlo budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky.

Vyhodnotenie:
podľa jednotlivých kategórií krátko po dobehu.


Ceny:
- prví traja pretekári v každej kategórii (ženy a muži)
- cena najmladší a najstarší pretekár

 

Cieľ súťaže:
Súťaž je určená nielen amatérom a nadšencom behu, ale aj vrcholovým športovcom. Preto srdečne očakávame dospelých, mládež, deti ale aj celé rodiny. Cieľom súťaže je dostať do pohybu čo najviac ľudí a obdarovať ich dobrým pocitom a radosťou zo športu.


Ďalšie informácie:
Počas súťaže každá obchodná a reklamná činnosť sa môže vykonávať len so súhlasom organizátora vo vopred dohodnutej forme a v určenom rozsahu.

 

Kontakt: letnybeh@peredcsillagai.eu

Organizátor:
Obecná samospráva Tešedíkovo

 

 

 

Zdielajte, lajkujte