nyárfutó

Letný beh Tešedíkovo 2017 - registrácia / Nyár(f)utó Pered 2017 - regisztráció

Submissions for this form are closed.

Registračný formulár na preteky Letný beh Tešedíkovo 2017.
Prosím zadajte správne údaje!


Regisztráció a Nyár(f)utó Pered 2017 futóversenyre.
Kérjük helyes adatokat adjon meg!
 

On-line registrácia ukončená. Registrovať sa môžeš na mieste preteku do 30 minút pred odštartovaním.

Az Online regisztráció lezárva. A versenyre a helyszínen nevezhetsz a rajt előtt 30 percig.